VDSVT landschap stedenbouw architectuur

VDSVT wordt gevormd door Jaela van Tijn en Sieto van der Scheer.
Twee architecten met ruime ervaring op alle gebieden van architectuur, planning, ruimtelijke vormgeving en landschap.


De kracht van VDSVT ligt in het maken van heldere architectuur. Wij zoeken de hoofdlijnen in vaak complexe opgaven en destilleren daaruit een op maat gesneden ontwerp.
Daarbij gaan wij uit van een sterke samenhang tussen de landschappelijke of stedelijke context en onze architectuur met haar materiaalgebruik en detaillering.


VDSVT architecten levert diensten en adviezen op alle schaalniveaus en voor het gehele ontwerp- en realisatietraject: van masterplan tot interieur, van haalbaarheidsstudie tot ingebruikname en van idee tot bouwkundig detail.