VDSVT CV


Ir. Sieto van der Scheer studeerde in 1989 af aan de TU - Delft. Hij deed
ervaring op bij gerenommeerde architectenbureaus en bij de Gemeentelijke-
en Rijksoverheid. Hij werkte aan stedenbouwkundige plannen, woningbouw, utiliteitsbouw (o.m. bibliotheek, theater, bioscoop, zwembad en winkelcentrum). Ook was hij als architect in dienst van de Rijksoverheid betrokken bij het geven van beleidsadviezen.

 

Ir. Jaela van Tijn studeerde in 1991 met eervolle vermelding af aan de
TU - Delft. De projecten waaraan zij werkte betreffen zowel woningbouw
en utiliteitsbouw als interieur (o.m. stadskantoor, kunsthal en zwembad).
Daarnaast was zij betrokken bij gemeentelijk advieswerk, waaronder het
opstellen van de Welstandsnota voor Amsterdam - Noord.